น้ำตกไซเบอร์หรือน้ำตกหินลาด

น้ำตกไซเบอร์หรือน้ำตกหินลาดเป็นน้ำตกอยู่ใกล้หมู่บ้านไซเบอร์ อำเภอห้วยคต น้ำตกนี้ เกิดจากลำห้วยล่อยจ้อยที่ไหลจากภูเขาสูงทำให้เกิดน้ำตกเป็นระยะหลายชั้น ส่วนตอนบนเรียกน้ำตกล่อยจ้อย ส่วนที่ตกปะทะหินก้อนใหญ่ เรียกน้ำตกหินลาดข้างล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่รับน้ำตก บริเวณโดยรอบเป็นป่ามีหวายและต้นไม้ร่มครึ้ม น้ำตกไซเบอร์ตั้งอยู่ห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ ๘๖ กิโลเมตร