วัดพระแก้ว

วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่ง เนื่องจากมีองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่มีความงดงาม ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 23 กิโลเมตรองค์เจดีย์นี้มีผู้กล่าวว่าเป็นราชินีแห่งเจดีย์ทั้งมวลในเอเซียอาคเนีย์ ลักษณะเป็นเจดีย์แบบละโว้ทรงสูง ผสมกับเจดีย์ทวาราวดีตอนปลายฐานเรือนธาตุแบบลดท้องไม้ เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยกับสมัยศรีวิชัยผสมผสานกัน บริเวณด้านหน้าเจดีย์มีวิหารหลวงพ่อฉาย ด้านหลังองค์หลวงพ่อฉายมี ทับหลัง แกะสลักติดอยู่ลักษณะเป็นภาพหงายไม่ใช่ภาพคว่ำเหมือนทับหลังทั่วไปครับ