วัดเขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม

วัดเขาสารพัดดีศรีเจริญธรรมอยู่ที่อำเภอหันคา ห่างจากตัวจังหวัด 48 กิโลเมตร บนยอดเขาของวัดยังคงปรากฏซากการสร้างโบสถ์และรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ปรากกฏอยู่ ปัจจุบันวัดแห่งนี้ มีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนากัมมัฎฐาน และมีการสร้างรั้วคอนกรีตรอบบริเวณเขตพื้นที่ของวัดยาวประมาณ 5,000 เมตร หายืนอยู่บนยอดเขาแห่งนี้จะเห็นทัศนียภาพธรรมชาติที่งดงาม ทุกปีช่วงหลังออกพรรษาจะมีงานประเพณีตักบาตรเทโวครับ

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด