เมืองอู่ตะเภา

เมืองอู่ตะเภาอยู่ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จากสี่แยกถนนสายเอเซียประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมมน มีเนื้อที่ 295 ไร่ มีอายุเก่าแก่นับพันปี เป็นเมืองหนึ่งในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีคุณค่าทางโบราณคดีเป็นอย่างยิ่ง สภาพเมืองในปัจจุบันเป็นเมืองร้าง ยังมีคันคูเมืองปรากฏให้เห็นเด่นชัด คูเมืองกว้างประมาณ 40 เมตร คันดินกำแพงเมืองสูงประมาณ 6 เมตร สภาพพื้นที่เป็นเนินสูงและราบลุ่มครับ