ร้านอาหาร

อำเภอเมือง ข้าวแกงเจ้าพระยา ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย 335/2 ถ.พหลโยธิน (ข้าวแกง) โทรศัพท์ : 0 5641 1740, 0 5641 1811 ครัวชัยนาท ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย/อาหารพื้นบ้าน 206 ถ.พหลโยธิน (แยกเอเชีย) ต.เสือโฮก โทรศัพท์ : 0 5641 2117, 0 1973 0921 ครัวท่าลาภ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง/อาหารพื้นบ้าน 236 หมู่ 7 ต.ธรรมมูล โทรศัพท์ : 0 5641 4356 ครัวอรวรรณ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง/อาหารพื้นบ้าน 444 หมู่ 3 ต.ธรรมมูล โทรศัพท์ : 0 5642 3136 นำชัย คอฟฟี่ เฮ้าส์ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง (ในโรงแรมนำชัย) 63/22 ถ.คงธรรม โทรศัพท์ : 0 5641 1724-5 ปุ๊ประเภทของ ร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง/อาหารพื้นบ้าน 222 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย โทรศัพท์ : 0 5641 2402 เพ็ญนภา ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง 64/16 ถ.ลูกเสือ 2 โทรศัพท์ : 0 5641 1697 แพเจ้าคุณ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง/อาหารพื้นบ้าน 183 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย โทรศัพท์ : 0 5642 1339 แพริมน้ำ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง/อาหารพื้นบ้าน 17 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย (ท่าข้าวโพด) โทรศัพท์ : 0 5642 1471 แพรุ่ง ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง/อาหารพื้นบ้าน 185 หมู่ 2 ตบ้านกล้วย (ท่าข้าวโพด) โทรศัพท์ : 0 5641 2779 เรือนไทย ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย 350 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง โทรศัพท์ : 0 5641 1741 เรือนแพ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง/อาหารพื้นบ้าน 5 ถ.ชัยณรงค์ โทรศัพท์ : 0 5641 1625, 0 5641 1825 วังกุ้ง ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง ถ.พหลโยธิน (แยกเอเซีย) ส้มจีน ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง/ก๋วยเตี๋ยว 285 ถ.ชัยณรงค์ โทรศัพท์ : 0 5642 1238 สุกี้หม้อไฟเถ่าชิ้ว  ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง/ก๋วยเตี๋ยว ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง โทรศัพท์ : 0 5641 1431 ห้องอาหารโรงแรมมนตรี ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย/อาหารจีน 309/30 ถ.พหลโยธิน โทรศัพท์ : 0 5641 15234

อำเภอวัดสิงห์ ณัฐ ไชยยงค์ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย/อาหารพื้นบ้าน 60 หมู่ 11 ถ.วัดสิงห์-ดอนตาล ต.มะขามเฒ่า โทรศัพท์ : 0 5646 1009