พระตำหนักคำหยาด

พระตำหนักคำหยาดอยู่ที่ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง ถัดจากวัดโพธิ์ทองไปทางทิศตะวันตกรประมาณ 2 กิโลเมตร บนถนนสายเดียวกันตัวพระตำหนักตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนา ก่อด้วยอิฐถือปูนขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สภาพปัจจุบันมีเพียงผนัง 4 ด้าน แต่ยังคงเห็นเค้าความงามทางด้านศิลปกรรม เช่น ลวดลายประดับซุ้มจรนำหน้าต่างครับ