หมูบ้านทำกลอง

หมู่บ้านทำกลองบ้านแพอยู่ในเขตตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก ใช้ถนนสายในผ่านหน้าที่ทำการเทศบาล ซึ่งขนานไปกับลำคลองชลประทานยางมณีเข้าหมู่บ้านปากน้ำ ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กลองที่ทำมีตั้งแต่กลองขนาดเล็กสำหรับเป็นของที่ระลึกจนถึงกลองขนาดใหญ่มาก ๆ