วังปลาวัดข่อย

วัดข่อยตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อย ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง ใช้เส้นทางสายอ่างทองสุพรรณบุรีไปประมาณ๑๒ กิโลเมตร แล้วแยกเข้าวัดอีกราว ๕ กิโลเมตร สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เรือโบราณศูนย์ข้าวซ้อมมือ และวังปลาวัดข่อย