พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรีตั้งอยู่ในบริเวณวัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี มีโบราณวัตถุ ที่สำคัญ และหาดูได้ยาก เช่น คานหามรัชกาลที่ ๕ หนังใหญ่วัดประศุก พัดยศสมณศักดิ์ พัดรอง ในงานพิธีต่าง ๆ สมัยรัชกาลที่ ๕-๖ พระพุทธรูปหินเขียวธรรมจักร สมัยทวารวดี ซึ่งพบที่คูเมือง และหีบอ้อยโบราณ เป็นต้น เปิดทุกวัน เว้นวันจันทร์และอังคาร เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. บริเวณใกล้กับ พิพิธภัณท์ มีโบสถ์โบราณ ซึ่งก่อสร้างอย่างประหลาดโดยเอารางรถไฟ เป็นแกนกลางข้างล่าง ทั้งตัวโบสถ์ เป็นเครื่องไม้ บานประตูหน้าต่าง แกะสลัก โดยช่างฝีมือเยี่ยม ของสิงห์บุรี