ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีนับเป็นศาลากลางที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมมาก ศาลจังหวัดสิงห์บุรีสร้างขึ้นในปี ร.ศ. 129 และศาลากลางจังหวัดสร้างขึ้นในปี ร.ศ. 130 ตั้งอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2533