อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น

อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่นมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแก่งคอย หนองแค วิหารแดงและ อำเภอเมือง ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2524 อยู่บนเส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี (ทางหลวงหมายเลข 1 ) ห่างจากตัวเมืองสระบุรีประมาณ 16 กิโลเมตร มีทางแยกขวามือเข้าได้ 2 ทาง คือ ตรงกิโลเมตรที่ 102 เป็นทางลูกรังอัดแน่น ระยะทาง 9 กิโลเมตร และตรงกิโลเมตรที่ 104 เป็นทาง- ลาดยางระยะทาง 9 กิโลเมตรเช่นกัน หรือนักท่องเที่ยวจะเดินทางโดยรถประจำทางไปยังตัวจังหวัดสระบุรี แล้วเหมารับจ้างไปอุทยานฯก็ได้ สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ มีที่ราบในหุบเขา ยอดที่สูงที่สุดคือ เขาครก สูงประมาณ329 เมตร จากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นตัวเมืองสระบุรี และอำเภอใกล้เคียงได้อย่างชัดเจน สภาพป่าประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ไก่ฟ้า ไก่ป่า เก้ง ลิงหมูป่า และนกชนิดต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ในบริเวณอุทยานแห่งชาติมีน้ำตก ที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกสามหลั่น น้ำตกโพธิ์หินดาด และน้ำตกโตนรากไทร จากที่ทำการอุทยานฯ จะมีบริเวณที่จอดรถและทางเดินเข้าชมน้ำตกไม่ไกลนัก ประมาณ 300 เมตร และมีเส้นทางโยงถึงกันได้ โดยนักท่องเที่ยวไม่ต้องย้อนกลับทางเดิม ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ มีสถานที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกซึ่งต้องเดินเท้าจากที่ทำการเป็นระยะทางไกล ได้แก่ น้ำตกเขาแดง (800 เมตร) น้ำตกเกือกม้า (2 กิโลเมตร) น้ำตกโกรกอีเวอร์(3 กิโลเมตร) น้ำตกนางโจน (6 กิโลเมตร) สำหรับที่พัก มีค่ายพัก 2 ค่าย พักได้ค่ายละ 80 คน มีบริเวณเล่นแคมป์ไฟ ค่ายพักนี้อยู่ในสวนป่า ไม่ไกลจากอุทยานฯ ที่พักสะดวกปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยวที่นำเต็นท์ไปเอง อุทยานฯ ได้จัดเตรียม ที่กางเต็นท์ไว้เช่นกัน รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร.5790529, 5794842