ถ้ำศรีวิไล

ถ้ำศรีวิไลตั้งอยู่ในบริเวณวัดถ้ำศรีวิไล ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเมือง ภายในถ้ำมีพระพุทธเนาวรัตน์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนและมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก สามารถเที่ยวชมทิวทัศน์ตามธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นภูเขาสลับซับซ้อนสวยงามมากครับ