สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก

สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกเป็นสถานที่รักษาผุ้ติดยาเสพติดที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาโปร่งปราบ ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาทห่างจากตัวเมืองสระบุรีไปตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ประมาณ 25 กิโลเมตร สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกนี้ แม่ชีเมี้ยน ปานจันทร์ เป็นผุ้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 ต่อมาเมื่อแม่ชีเมี้ยนสิ้นชีวิตลง หลวงพ่อจำรูญ ปานจันทร์ ซึ่งเป็นหลานได้เป็นผู้ปฏิบัติภารกิจสืบต่อมาจนได้รับรางวัล "แมกไซไซ" เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2518 ครับ