พระตำหนักธารเกษม

พระตำหนักธารเกษมตั้งอยู่ริมธารทองแดงห่างจากพระพุทธบาทไปทางทิศเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร ลำธารทองแดงเกิดจากธารทองแดงในอำเภอพระพุทธบาท แล้วไหลไปทางอำเภอหนองโดน สองข้างลำธารมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นร่มรื่น บางแห่งมีต้นโศกอยู่เต็ม จึงเรียกว่า ธารโศก ในแผ่นดิน สมเด็จพระ- เจ้าปราสาททอง ทรงโปรดภูมิประเทศในบริเวณนี้ จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักขึ้น