วัดพระแก้ววรวิหาร

วัดเขาแก้ววรวิหารอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำป่าสัก เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จประพาสหัวเมือง ครั้งเสด็จมาถึงอำเภอเสาไห้ ได้โปรดให้สร้างพลับพลาที่ประทับตรงบริเวณท่าหินลาดหน้าวัดเขาแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่สวยงามและเงียบสงบ ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดเขาแก้ว เสร็จแล้วโปรดให้สถาปนาเป็นพระอารามหลวง มีคำเล่าลือกันว่า ในวันดีคืนดีจะเห็นดวงแก้วสุกสว่างเหนือวิหารวัดเขาแก้วเสมอ ถือกันว่าเป็นการแสดงปาฎิหารย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์วัดเขาแก้ววรวิหารครับ