ปาร์มจระเข้และสวนสัตว์

ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ตั้งอยู่ติดเขาพระพุทธฉายด้านทิศตะวันออก มีถนนลูกรังจากหน้าวัดไปถึงระยะทางประมาณ 300 เมตรก่อสร้างโดยภาคเอกชน เป็นฟาร์มเลี้ยงและเพาะพันธุ์จระเข้ รวมทั้งจัดเป็นสวนสัตว์เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมครับ