สนามกอล์ฟฟอเรสฮิลล์

สนามกอล์ฟฟอเรสฮิลล์ตั้งอยู่ในอำเภอมวกเหล็ก ห่างจากตัวจังหวัประมาณ 40 กิโลเมตร ตามถนนมิตรภาพทางเข้าจะอยู่ทางขวามือเข้าไปยังนิคมผู้เลี้ยงโคนมมวกเหล็ก ประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นสนามกอล์ฟที่สวยงาม จำนวน 18 หลุม ซึ่งมีภัตตาคารและที่พักไวับริการด้วย