การเดินทาง

จังหวัดสระบุรี มีการคมนาคมติดต่อระหว่างกรุงเทพฯ และระหว่างอำเภอต่าง ๆ สะดวกรวดเร็วการเดินทางจากกรุงเทพฯ-สระบุรี สามารถไปได้ทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (มิตรภาพ) ถึงจังหวัดสระบุรี มีรถโดยสารประจำทางบขส. ขึ้นจากสถานี ขนส่งสายเหนือ (ตลาดหมอชิต) รถออกทุก 15 นาที รายละเอียดสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่โทร. 2725242ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีรถไฟผ่านสระบุรี วันละหลายขบวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ การรถไฟยังมีบริการนำเที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ไร่กุสุมา ในวันหยุดแบบ