โรงช้างหลวง

โรงช้างหลวงตั้งเรียงรายเป็นแถวชิดริมกำแพงเขตพระราชฐานชั้นนอก ด้านในสุดโรงช้างส่วนใหญ่ปรักหักพังเหลือแต่ฐานปรากฏให้เห็นประมาณ 10 โรง ช้างซึ่งยืนโรงในพระราชวังเป็นช้างหวง หรือช้างสำคัญสำหรับใช้เป็นพาหนะของสมเด็จพระนารายณ์ฯ หรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่ครับ