ทิมดาบ

ทิมดาบหรือที่พักของทหารรักษาการณ์เมื่อเดินผ่านประตูทางเข้าเขตพระราชฐานชั้นกลาง ข้างประตูทั้งสองด้านตรงบริเวณสนามหญ้าจะเห็นศาลาโถงข้างละหลัง นั่นคือ ตึกซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักของทหารรักษาการณ์ในเขตพระราชวัง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ครับ