วัดกัทลีพนาราม(วัดบ้านกล้วย)

วัดกัทลีพนาราม(วัดบ้านกล้วย)เดิมชื่อว่า วัดบ้านกล้วย ต่อมาเปลี่ยนเชื่อเป็น "วัดกัทลีพนาราม" เป็นวัดสำคัญของชุมชนชาวไทยพวน สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือ พระอุโบสถขนาดใหญ่แบบจตุรมุขที่สวยงาม มีวิหารเก่าแก่หลังเล็กและเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองรูปทรงงดงามมาก ศาลาการเปรียญมีลวดลายฉลุไม้ตกแต่งสวยงาม ภายในมีธรรมาสน์เก่าประดับเครื่องพุทธบูชาแบบของชาวไทยพวนคือ "ธงแว่น" การจัดงานชุมนุมหรืองานประเพณีของชาวไทยพวนจะจัดที่นี่ครับ