บ้านกล้วย

บ้านกล้วยเป็นหมู่บ้านชาวไทยญวน มีอาชีพทอผ้ามัดหมี่ที่สวยงามมาก มีการทอผ้าขิตด้วย การเจียระไนพลอยที่อำเภอบ้านหมี่มีการทำในตัวอำเภอน่าสนใจมาก แต่เดิมชาวบ้านทำการทอผ้ามัดหมี่เพียงอย่างเดียวครับ