ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาประกอบด้วยอาคารหลัก ตั้งอยู่บนถนนโรจนะ ติดกับวิทยาลัยครู พระนครศรีอยุธยา ในเกาะตัวเมือง และอาคารผนวกตั้งอยู่ ณ บริเวณ ซึ่งเคยเป็น หมู่บ้านญี่ปุ่น ต.เกาะเรียน ศูนย์ฯ นี้เป็น สถาบันวิจัยแห่งชาติด้านอยุธยาศึกษาโดยเฉพาะ ประวัติศาสตร์ไทย สมัยที่พระนครศรีอยุธยา เป็นราชธานี เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อยุธยา ซึ่งแสดงสิ่งจำลอง ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย โดยวิธีการและเทคโนโลยี ของการจัดพิพิธภัณฑ์และการจัดแสดงนิทรรศการ สมัยใหม่ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูล และห้องสมุด เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุธยาด้วย เปิดทำการทุกวันเว้น วันจันทร์ และอังคาร ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. วันหยุดปิดเวลา ๑๗.๐๐ น.ค่าเข้าชมคนไทย ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท