สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สวนสมเด็จพระศรนครินทร์ หรือที่เรียกกันว่า สวนสมเด็จฯ ตั้งอยู่บนถนนอู่ทอง ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะเมือง เป็นสวนสาะารณะขนาดใหญ่ ประกอบด้วยต้นไม้ในวรรณคดี โบราณสถาน และศาลาไทย นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาพื้นที่เป็นสวนป่าสมุนไพรอีกด้วยครับ