เมืองโบราณบ้านดงละคร

เมืองโบราณบ้านดงละครตั้งอยู่ที่ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นเมืองโบราณราวพุทธศตวรรษที่ 14-16 สมัยขอมมีอำนาจ มีแนวกำแพงเป็นเนินดินและคูเมืองปรากฏอยู่ชาวบ้านเรียกว่า สันคูเมือง ภายในบริเวณนี้มีการขุดค้นพบภาชนะดินเผา ลูกปัด พระพิมพ์และซากสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มากมาย แต่เดิมเรียกว่าเมืองลับแล ภายหลังเรียกกันว่า ดงละคร ครับ