วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อมตั้งอยู่บนฝังตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตอำเภอสามโคก เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยกรุงสุโขทัยสิ่งที่น่าสนใจของวัด นี้ก็คือ มีนกปากห่างอพยพมาอาศัยอยู่ตามสุมพุ่มไม้ในบริเวณวัดเป็นจำนวนมากทุกปีระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน นกปากห่างจะบิน มาจับคู่ออกลูกจนกระทั่งลูกโต แล้วก็บินไปหากินที่อื่นวัดไผ่ล้อมอยู่บนถนนสายปทุมธานี-สามโคก เมื่อถึงวัดสามัคคียาราม อำเภอสามโคก แล้วนั่งเรือข้ามฟากก็จะถึงวัดพอดี หรือนั่งรถสองแถว สายวัดไผ่ล้อม จากหัวถนนติวานนท์ ไปลงหน้าวัดไผ่ล้อมก็ได้ นกปากห่าง วัดไผ่ล้อม  วันนี้นายสบาย และน้องยิ้ม พาไปดูนกปากห่างที่วัด ไผ่ล้อม ปทุมธานี วันที่ผมไปนั้น ตามทุ่งนา จะเห็นนกปากห่างเต็มไปหมดเลย นับว่าเป็นจังหวัดที่นกมาก เข้ามาชมกันเลยครับ