วัดพืชอุดม

วัดพืชอุดมอยู่ที่ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ตามเส้นทางปทุมธานี-หนองจอกระยะทางประมาณ ๕๗ กิโลเมตรในบริเวณวัดมีศาลารูปปั้น ต่างๆ แสดงถึงสวรรค์ภูมิ และนรกภูมิ ในอุโบสถมีพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อโสธรประดิษฐานอยู่ นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์โบราณ วัตถุด้วย