วัดชลอ

วัดชลอตั้งอยู่ที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดที่มีผู้นิยมไปฝึกสมาธิ บำเพ็ญศีลภาวนากันมากครับ