สวนทิพย์

สวนทิพย์อยู่ที่ถนนวัดกู้ ห่างจากตลาดปากเกร็ดไม่มากนัก เป็นสวนพันธุ์ไม้วรรคดีหลากหลายชนิด บริเวณร่มรื่นสวยงาม เปิดทุกวันเว้นวัน จันทร์ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชมผู้ใหญ่คนละ ๓๐ บาท เด็กคนละ๑๕ บาท ค่าเข้าชมนี้ ยกเว้นแก่ผู้มารับประทานอาหาร ติดต่อขอ รายละเอียดที่ โทร. ๕๘๓๔๕๔๐-๒,๕๘๓๗๔๐๙, ๕๘๓๗๖๙๙