พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตเรือพระราช

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตเรือพระราชพิธีตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ตรงข้ามสถานีรถไฟธนบุรี เป็นอู่ที่ใช้เก็บเรือที่ใช้ในพระราชพิธีต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เรือเหล่านี้เป็นเรือขุดทั้งสิ้น เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันเวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันเข้าพรรษา วันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ ค่าเข้าชมชาวไทย 5 บาท ชาวต่างชาติ 10 บาท นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบไม่เสียค่าเข้าชม รายละเอียดติดต่อโทร. 4240004 ครับ