บ้านตุ๊กตาบางกอกดอลล์

บ้านตุ๊กตาบางกอกดอลล์และพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตานานาชาติตั้งอยู่กซอยหมอเหล็ง ถนนราชปรารถ มักกะสัน จัดแสดงตุ๊กตาหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งตุ๊กตาไทยประเภทต่างๆ เปิดให้เข้าชม ทุกวันเว้นวันอาทิตย์ เวลา ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ไม่เก็บค่าเข้าชม รายละเอียดติดต่อ โทร. ๒๔๕๓๐๐๘