สวนสยาม

ตั้งอยู่ที่ถนนสุขาภิบาล 2 คันนายาว เขตบึงกุ่ม มีเนื้อที่ 72 ไร่ เป็นสวนสนุกที่ประกอบไปด้วยทะเลน้ำจืด สไลเดอร์ สวนนก พร้อมด้วยเครื่องเล่นนานาชนิด นอกจากนี้ยังมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดแสดงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เช่น จีน ลาว กัมพูชา เป็นต้น และยังมีโซนใหม่คือท่องแดนซาฟารีเป็นเส้นทางตะลุยป่าบนรถมินิจิ๊ปไฟฟ้าเพื่อให้เด็กๆได้ใกล้ชิดกับสัตว์ต่างๆ กว่า20 ชีวิตที่เคลื่อนไหวและส่งเสียงร้องได้ดุจมีชีวิต อาทิ นกแก้วมาคอว์ นกฟลามิงโกฮิปโปโปเตมัส เสือจากัวร์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเดินทาง และอัตราค่าเข้าชมได้ที่ โทร. 0 2919 7200-19 เว็บไซต์ www.siamparkcity.com