ร้านอาหาร

อาหารฮาลานที่โรงแรม Regent รามคำแหง 22 และงามวงวานค์4 รามคำแหง ซอย 22 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0 - 2318 - 4444 แฟกซ์. 0 - 2318 - 0536