เขาวง

เขาวง อยู่ห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ ๗๗ กิโลเมตร โดยแยกซ้าย จากถนนสุขุมวิท ตรงกิโลเมตรที่ ๒๘๖ เข้าไป ๑๒ กิโลเมตร เขาวงนี้ มีถ้ำน้อยใหญ่ ติดต่อทะลุถึงกัน ประมาณ ๖๐ ถ้ำ แต่ละถ้ำ มีหินงอกหินย้อย ที่เกิดตามธรรมชาติ สวยงาม ควรเดินทางไปชม ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน เพราะถ้าพ้นช่วงนี้แล้ว ถ้ำใต้เขา จะมีน้ำเอ่อท่วม ตลอดเวลา