น้ำตกคลองปลาก้าง

น้ำตกคลองก้างปลา อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 3 กิโลเมตร น้ำตกมีหลายชั้นตลอดทางเป็นป่ามี พันธุ์ไม้จำพวกเฟิร์นและกล้วยไม้ขึ้นอยู่ทั่วไป