สวนพฤกษชาติโสถา

สวนพฤกษชาติโสภา ตั้งอยู่ใกล้ปากทางเข้าบ้านเพ โดยมีทางแยก จากถนนสุขุมวิทตรง กม. ๒๓๘ ไปอีก ๒๐๐ เมตร สวนอยู่ทางด้านขวามือ เป็นสวนที่ มีต้นไม้ มากชนิดแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย มีเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ในสวน มีเรือนไทยโบราณ อายุกว่า ๑๐๐ ปี จำนวน ๓ หลัง ซึ่งตกแต่ง ด้วยเครื่องเรือน และเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวัน ของคนไทยสมัยก่อน นอกจากนี้ ยังมีโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ โดยเฉพาะ เครื่องปั้นดินเผา สมัยบ้านเชียงมาตั้งแสดง สวนพฤกษาชาติโสภานี้ เจ้าของ ได้อุทิศให้มูลนิธิ เสวตรโสภา เพื่อให้เป็นมรดกไทย สำหรับประชาชน ได้ศึกษาหาความรู้ ในด้านพฤกษศาสตร์ และโบราณคดี เปิดให้เข้าชม ทุกวัน ยกเว้นวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ ถึง๑๖.๓๐ น. อัตราค่าเข้าชม เด็ก ๑๐ บาท ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๕๐ บาท รายละเอียด ติดต่อมูลนิธิเสวตรโสภา กรุงเทพฯ โทร. 224-1373 และ 224-1388