วัดป่าประดู่

วัดป่าประดู่ อยู่ในตัวเมือง ริมถนนสุขุมวิท วัดป่าประดู่ มีพระนอนขนาดใหญ่ อยู่ในพระวิหาร ขนาดยาว ๑๑.๙๕ เมตร พระพุทธรูปองค์นี้ มีที่แปลกคือ นอนตะแคงซ้าย พระพุทธรูปเดิม อยู่กลางแจ้ง และได้มีการสร้าง พระวิหารครอบ เมื่อปี ๒๕๒๔