วัดสารนารถธรรมาราม

วัดสารนารถธรรมมาราม ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแกลง ริมถนนสุขุมวิท สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ องค์พระประทาน จำลองมาจาก พระพุทธชินราช วัดมหาธาตุ พิษณุโลก บริเวณมุมโบสถ์ทั้ง ๔ ได้จำลอง เอาสถานที่สำคัญ ทางพระพุทธศาสนา ไว้มุมละแห่ง คือ พระปฐมเจดีย์ พระธาตุพนม พุทธคยา และพระบรมธาตุไชยา