เกาะเหลายา

เกาะเหลายา
เกาะเหลายา เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะช้าง ประกอบด้วยเกาะเหลายาใน เหลายากลาง และเหลายานอก ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ ๑.๔๐ ชั่วโมง เกาะเหลายากลางมีที่พักติดต่อ เกาะเหลายารีสอร์ท โทร.๓๘๑๔๔๒๕ หรือ ๓๙๐๐๑๑๑ เกาะหวาย เป็นเกาะใหญ่อีกเกาะหนึ่ง ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะเหลายา นั่งเรือจากแหลมงอบ ๒ ชั่วโมงครึ่ง ประกอบด้วยอ่าวใหญ่ ที่มีแนวชายหาดสวยงาม น้ำทะเลใสสะอาด มีแนวปะการังอยู่หน้าเกาะ มีสะพานท่าเทียบเรือ ที่พักบนเกาะติดต่อ เกาะหวายรีสอร์ท โทร. (๐๓๙) ๕๙๗๑๘๔