เกาะกระดาด

เกาะกระดาด ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะหมากมีเนื้อที่ 1,200 ไร่ ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ โดยมีเนินเขาอยู่ตรงกลาง มีแนว ปะการัง และหาดทรายยาว ขาวสะอาดสามารถเดินถึงกันได้รอบเกาะ ที่ได้ชื่อว่าเกาะกระดาดเนื่องจากเดิมมี ต้นกระดาดขึ้นอยู่มาก ปัจจุบันยังคงเหลืออยู่บ้าง เกาะกรระดาดเป็นเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีโฉนดแสดง ว่ามีเจ้าของถูกต้องตามกฎหมาย สาเหตูมาจากในสมัยรัชกาลที่ 5 ฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในแถบ เอเซียอาคเนย์ และพยายามยึดครองแผ่นดินของไทย เกาะกระดาดก็เป็นที่หมายหนึ่งของฝรั่งเศสด้วย รัชกาลที่ ๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ออกโฉนดที่ดินของเกาะขึ้น การเดินทางจากแหลมงอบใช้เวลา ประมาณ 2-3 ชั่วโมง เกาะกระดาด รีสอร์ท โทร. 0-1823-5471,0-1432-8027
   เกาะกระดาด : มุมมองจากท้องฟ้า สู่สายตาตนเอง บางคนอาจได้เห็นเกาะกระดาดแบนราบเหมือนแผ่นกระดาษ ยามเขามองลงมาจากบนฟ้าไกล แต่เธอได้เห็นเกาะกระดาด ตามความเป็นจริงอันสัมผัสได้ในระดับสายตา ด้วยตาของเธอ