วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม

วัดเก่าแสนตุ่ม ตั้งอยู่ที่เขาตาโมะ หมู่ที่ ๗ บ้านอีเร็ม ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง มีทางแยกซ้ายจาก ถนนสุขุมวิท กม. ที่ ๓๖๔ ไปอีก ๑๕ กิโลเมตร บริเวณวัดด้านทิศใต้ เป็นที่ตั้งโบรารสถาน ซึ่งคาดว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยพุทธกาล ร่องรอยที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้คือ มีแท่งหินวางอยู่เรียงราย หินเหล่านี้มีสีน้ำตาลเข้ม เป็นรูปเหลี่ยมตั้งแต่ ๔ เหลี่ยม ไปจนถึง ๙ เหลี่ยม ยาวประมาณ ๓๐ เซนติเมตรไปจนถึง ๑๕๐ เซนติเมตร น้ำหนักตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัมถึง ๑๐๐ กิโลกรัม การวางซ้อนของหินคล้ายเทวสถาน หินบางก้อนเมื่อเคาะจะมีเสียง ดังกังวาน เหมือนเคาะระฆัง