ตลาดพลอย

ตลาดพลอย

ตลาดพลอย เกี่ยวกับ ตลาดพลอย

ตลาดพลอย อำเภอบ่อไร่ ได้ชื่อว่าเป็น แหล่งผลิตพลอยแดง หรือทับทิมสยาม ตลาดพลอย ที่น่าสนใจได้แก่ ตลาดพลอยหัวทุ่ง ตลาดพลอยคลองยอ อยู่ที่ชุมชนบ่อไร่ นอกจากนั้น ยังมีตลาดพลอย ที่บ้านหนองบอน ตลาดพลอยบ้านสระใหญ่ และ ตลาดพลอยบ้านตางาม การซื้อขายพลอยส่วนใหญ่ จะกระทำกัน ในช่วงเช้าจนถึงเวลา ๑๐.๐๐ น.

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด