บ้านหาดเล็ก

หาดบ้านเล็ก เป็นหมู่บ้านชายแดน ที่อยู่สุดปลาย ของทางหลวงหมายเลข ๓๑๘ ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๘๙ กิโลเมตร จากจุดนี้ จะมองเห็นทัศนียภาพ ชายทะเล ของกัมพูชา ซึ่งเป็นส่วนที่ มีพื้นที่ติดต่อกับไทย โดยมี "หลักเขต ๗๓" เป็นเครื่องหมายบอกเขตแดน จากหาดบ้านเล็ก นักท่องเที่ยว สามารถเช่าเรือ ไปยังเกาะกง ของกัมพูชา โดยใช้เวลาเดินทาง ๓๐ นาที ที่เกาะกง มีสินค้าเขมร เวียดนาม และสินค้าจากสิงคโปร์จำหน่าย