ถ้ำสนุก

ถ้ำสนุกเคยเป็นที่รวมพลของทหารญี่ปุ่น ปรากฏภาษาญี่ปุ่นเขียนไว้ที่ผนังถ้ำเป็ฯหลักฐาน