วัดเขาทะเลทรัพย์และถ้ำเรือ

วัดเขาทะเลทรัพย์และถ้ำเรือเป็นถ้ำหินปูนสามารถเดินทะลุผ่านได้