อ่าวเมาหรืออ่าวบางมูล

อ่าวเมาหรืออ่าวบางมูลเป็นอ่าวกว้าง หาดยาว ลงเล่นน้ำได้ ริมทะเลมีทิวสนสงบร่มรื่น เช่าเรือไปเที่ยวเกาะต่าง ๆเช่น เกาะไข่ ซึ่งมีชายหาดสวยงาม และมีปะการังงดงามมากด้วยครับ เป็นจุดที่นิยมมาตกปลากันที่เกาะนี้มาก