เกาะรังกาจิว

เกาะรังกาจิวมีนกนางแอ่นทำรังอยู่มาก การเที่ยวชมต้องได้รับอนุญาติจากบริษัทที่เป็นเจ้าของสัมปทานเสียก่อน