เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย

เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย
เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อยมีสัมปทานเก็บรังนกเหมือนกัน น้ำทะเลใส ปลานานาชนิดหลากสีงดงามมากเป็นแหล่งชุมนุมของฉลาม