เกาะพิทักษ์

เกาะพิทักษ์มีหาดทรายสวยงามมากครับ และหมู่บ้านชาวประมงและสวนพร้าวที่เป็นทิวสวยงามอีกด้วยครับ