วัดเขาเจดีย์

วัดเขาเจดีย์ที่นี่ มีเจดีย์เก่าแก่ พระพุทธบาทจำลองและมีบันไดขึ้นไปจนถึงยอดเขาสูงถึง 227 ขั้นด้วยครับ